Proces van toelating bouwstenen

De ontwikkeling van de zorg en het duurzaam informatiestelsel daarbinnen is dynamisch. Omdat technieken veranderen en standaarden verouderen, is het belangrijk om zorgvuldig de bouwstenen van dit informatiestelsel te kiezen. Daarom is er voor elke voorgestelde bouwsteen een proces van toelating.

Stappen in het proces van toelating

Het proces van toelating bestaat uit een aantal stappen:

  1. Behoeftestelling
  2. Beoordelen vormvereisten
  3. Open consultatie
  4. Indienen definitief voorstel, waarna review Architectuurboard en advies van de Kerngroep volgen
  5. Besluitvorming Informatieberaad

Bekijk ook de visuele toelichting op het proces van toelating in pdf-formaat.

Stap 3: Open consultatie

Een belangrijk stap in het proces van de toelating is de open consultatie. Tijdens de consultatieronde kunnen alle betrokken partijen samen vaststellen of een aangedragen bouwsteen thuishoort in het duurzaam informatiestelsel.

Planning 2020

Overzicht eerste en tweede open consultatierondes 2020:

Open consultatie 1  2020 Open consultatie 2  2020
Start Gereed Start Gereed
Vooroverleg
Indienen voorstel  10-12-2019 11-2-2020
Toetsen vormvereisten 11-12-2019 18-12-2019 12-2-2020 19-2-2020
Open consultatie 20-12-2019 7-2-2020 21-2-2020 3-4-2020
Aanpassing voorstel / opstellen notitie 10-2-2020 21-2-2020 6-4-2020 17-4-2020
Review AB 6-3-2020 15-5-2020
Verzending stukken KG 10-3-2020 5-5-2020
Advies Kerngroep 24-3-2020 19-5-2020
Besluitvorming IB 20-4-2020 15-6-2020
Bespreken Kerngroep 28-4-2020 23-6-2020
Publicatie 29-4-2020 26-6-2020

Overzicht derde consultatieronde 2020:

Open consultatie 3  2020
Start Gereed
Vooroverleg
Indienen voorstel  4-8-2020
Toetsen vormvereisten 5-8-2020 12-8-2020
Open consultatie 14-8-2020 25-9-2020
Aanpassing voorstel / opstellen notitie 28-9-2020 5-10-2020
Review AB 16-10-2020
Verzending stukken KG 20-10-2020
Advies Kerngroep 3-11-2020
Besluitvorming IB 30-11-2020
Bespreken Kerngroep 8-12-2020
Publicatie 11-12-2020

Stap 4: Indienen van een definitief voorstel

Het indienen van een definitief voorstel voor een bouwsteen gaat volgens een vast format. Download het format.

Overzicht voorgaande consultatierondes

Zie hier het overzicht van de voorgaande consultatierondes.