Proces van toelating bouwstenen

De ontwikkeling van de zorg en het duurzaam informatiestelsel daarbinnen is dynamisch. Omdat technieken veranderen en standaarden verouderen, is het belangrijk om zorgvuldig de bouwstenen van dit informatiestelsel te kiezen. Daarom is er voor elke voorgestelde bouwsteen een proces van toelating.

Stappen in het proces van toelating

Het proces van toelating bestaat uit een aantal stappen:

  1. Behoeftestelling
  2. Beoordelen vormvereisten
  3. Open consultatie
  4. Indienen definitief voorstel, waarna review Architectuurboard en advies van de Kerngroep volgen
  5. Besluitvorming Informatieberaad

Bekijk ook de visuele toelichting op het proces van toelating in pdf-formaat.

Stap 3: Open consultatie

Een belangrijk stap in het proces van de toelating is de open consultatie. Tijdens de consultatieronde kunnen alle betrokken partijen samen vaststellen of een aangedragen bouwsteen thuishoort in het duurzaam informatiestelsel.

Planning open consultatierondes

Op de pagina open consultaties staat een overzicht van alle actuele consultatierondes.

Stap 4: Indienen van een definitief voorstel

Het indienen van een definitief voorstel voor een bouwsteen gaat volgens een vast format. Download het format.

Overzicht voorgaande consultatierondes

Zie hier het overzicht van de voorgaande consultatierondes.