Vastgestelde bouwstenen en standaarden

Onderstaand vindt u een overzicht van de (informatie) standaarden waarvan het Informatieberaad heeft besloten dat zij onderdeel uitmaken van de basisinfrastructuur van het duurzaam informatiestelsel.

Basisgegevenset en model van zorginformatiebouwstenen. Deze zijn zorgbreed toegelaten met uitzondering van de huisartsen.

De Basisgegevensset Zorg is gedefinieerd op basis van de zorginformatiebouwstenen (zib’s). Alle onderdelen zijn terug te vinden in één van de zib’s. De gegevensset zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, ketenpartners en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. Gestandaardiseerde patiëntgegevens die onderdeel zijn van de Basisgegevensset Zorg krijgen prioriteit als het gaat om toepassing in zorginformatiesystemen zoals epd’s.

eOverdracht in de Care, gericht op de verpleegkundige overdracht

De eOverdracht is een set van patiëntgegevens gericht op de verpleegkundige overdracht en is van belang om de continuïteit en veiligheid van zorg te kunnen waarborgen. Het overdragen van patiëntgegevens betreft hier het overdragen van zorg door verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden in de keten tussen verschillende zorgaanbieders.

Het Informatieberaad heeft in de vergadering van 10 december besloten deel 1 van de Kaders toe te laten tot het duurzaam Informatiestelsel: bij het besluit is aangegeven dat het wenselijk is deze in de praktijk te onderzoeken.