Community van Data Experts Zorggegevens

De Community van Data Experts Zorggegevens adviseert de Kerngroep en het Informatieberaad gevraagd en ongevraagd over landelijke zorggegevens. De Community van Data Experts Zorggegevens heeft 3 doelstellingen:

 1. Nagaan hoe vanuit de landelijke zorgregistraties in Nederland bijgedragen kan worden aan de totstandkoming van het duurzaam informatiestelsel in de zorg.
 2. Het in kaart brengen van de al bestaande zorgregistraties en het optimaliseren van het hergebruik hiervan d.m.v. het onderhouden van een gezaghebbende catalogus zorggegevens
 3. Het bijdragen aan het beantwoorden van informatievragen vanuit de beleidsdirecties, partijen van VWS-concern en andere deelnemers van het Informatieberaad over cijfers of te gebruiken zorgregistraties. De community komt periodiek bij elkaar.

Onderwerpen van de community zijn o.a.:

 • Publiceren  van open data: onderlinge uitwisseling van expertise, beslisboom voor publiceren open data, open data in relatie tot de WOB, gepseudonimiseerde data en zienswijze autoriteit persoonsgegevens
 • Toegankelijkheid van data: wat verandert er door de zienswijze van de autoriteit persoonsgegevens dat gepseudonimiseerde data niet langer als anonieme data worden gezien
 • Bruikbaarheid van de inventarisatie van´best practices´  van het OECD rapport ten aanzien van health data governance voor de Nederlandse situatie
 • Basisgegevensset Zorg uit het programma registratie aan de bron: mogelijkheden om de landelijke zorgregistraties te vullen vanuit deze basisgegevensset
 • Data kwaliteit
 • Welke verwijsgegevens tussen huisartsen en ziekenhuizen zijn voorhanden in de bestaande zorgregistraties


In de community van data experts zitten de  volgende organisaties (in willekeurige volgorde):

 • NPCF
 • LHV
 • NHG
 • GGZ NL
 • FMS
 • VGN
 • KNMP
 • Vektis
 • DHD
 • Trimbos
 • Nivel
 • IKNL
 • KNGF
 • CBS
 • Palga
 • Coreon
 • CIBG
 • CIZ
 • NZA
 • IZO
 • ZIN
 • IGZ
 • CAK
 • RIVM
 • VWS
 • Perined
 • VNG
 • ZonMw
 • NFU

Voorzitter Community Data Experts Zorggegevens

Valerie Swagemakers is voorzitter van de community.

E-mail: valerie.swagemakers@rivm.nl