Het project Veilige Mail

Mailen, we ontkomen er vaak niet aan. Ook niet in de zorg. Uiteraard is het van groot belang dat  e-mailverkeer in de zorg veilig plaatsvindt. Er moet voldaan worden aan de geldende wetgeving en tegelijkertijd moet het e-mailen wel praktisch werkbaar blijven. Om dit voor elkaar te krijgen is in augustus 2018 in opdracht van het Informatieberaad Zorg het project Veilige Mail gestart.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het opstellen van een norm voor e-mailen van persoonlijke gezondheidsinformatie.
  • Het tot stand brengen van interoperabiliteit tussen producten, die veilig e-mailen ondersteunen.
  • Het opstellen van een implementatiehandboek voor het zorgveld.