Kerngroep

Elke aan het Informatieberaad deelnemende organisatie heeft de mogelijkheid deel te nemen aan de Kerngroep. De Kerngroep bestaat uit de (beleids)medewerkers van de deelnemende organisaties die de vergaderingen van het Informatieberaad voorbereiden en de onderlinge afstemming doen, eventueel aangevuld met medewerkers van andere relevante organisaties.

De Kerngroep komt tien keer per jaar bijeen. Dit ter inhoudelijke voorbereiding op de vergaderingen van het Informatieberaad.

Afstemmen van activiteiten vanuit de eigen organisatie en achterban

De Kerngroep heeft een rol in het onderling afstemmen van activiteiten die vanuit de eigen organisaties en hun achterban worden geïnitieerd en uitgevoerd. Dit is een vrijwillige en vrijblijvende bijdrage, bedoeld om ook informeel meer samenhang en samenwerking te krijgen.

Daarnaast kan deze afstemming leiden tot concrete vragen en voorstellen aan het Informatieberaad, als een initiatief van één van de deelnemers verbreed kan worden naar andere deelnemers of opgeschaald kan worden van lokaal/regionaal tot landelijk. Ook is het mogelijk om initiatieven met elkaar te combineren en hierover afspraken te maken.

Het afstemmen is eigenlijk de hoofdrol van de Kerngroep, omdat het zowel agendeert voor het Informatieberaad, als filtert. Niet alles hoeft op de bestuurlijke tafel besproken te worden en kan onderling of op het niveau van experts en medewerkers opgelost worden.

Monitoren van de koers vanuit het Informatieberaad

Een derde  rol van de Kerngroep is het monitoren van de visie en ingezette koers door het Informatieberaad.  Dat houdt in dat de leden van de kerngroep elkaar kunnen aanspreken om wel in lijn met de afspraken die gemaakt zijn in het Informatieberaad te handelen. Daarbij kan het best zo zijn dat er vanuit verschillende partijen verschillende belangen zijn, daarvoor is in de Kerngroep ook ruimte om die te bespreken.

Voorzitter Kerngroep

Roy Tomeij is de onafhankelijke voorzitter van de Kerngroep.
E-mail: roy@tomeij.nl

Contact Kerngroep

E-mail: informatieberaadzorg@minvws.nl