Meet up

Een Meet up gaat vooraf aan een vergadering van het Informatieberaad en bestaat uit allerlei sessies waarin een breed publiek kennis kan delen. Om zo samen te werken aan actuele vraagstukken in de informatievoorziening binnen de zorg.

Tijdens de eerste Meet up bij ministerie van VWS afgelopen 26 juni kwamen ruim 450 mensen samen om deel te nemen aan de kennis-sessies over informatievoorziening in de zorg. Na de sessies was de vergadering van het Informatieberaad live te volgen.

De volgende Meet up werd gehouden op 25 september op het Ontmoetingsplein van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). En intussen staat alweer de 3e meetup in de planning en wel op 11 december 2017. Het schema met het programma voor de dag zal binnenkort hier verschijnen. U kunt hier ook zien welke sessies er in de planning staan en u aanmelden.

Meetup 11 december 2017 - Baas over eigen gezondheid

"Het gaat niet om technologie maar om inclusiviteit". Zo luidden de afsluitende woorden tijdens de drukbezochte Meet Up van 25 september jl.

Digitale gezondheid heeft het potentieel dat instanties beter met elkaar communiceren en dat hulp op afstand mogelijk is. Daarmee wordt bereikt dat iedereen op zijn manier baas kan worden over zijn eigen gezondheid.

In het Informatieberaad werken zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars, overheid en kenniscentra samen om ervoor te zorgen dat de informatievoorziening in de zorg past bij deze ontwikkelingen.

De unieke Nederlandse aanpak kenmerkt zich doordat alle partijen uit het zorgsysteem samen in een kamer –‘the whole system in a room’– werken aan de realisatie van een duurzaam informatiestelsel dat de mens centraal stelt.

Die bijzondere werkwijze wordt zichtbaar tijdens de komende Meet Up. Met alle partijen samen werken we via inspirerende workshops toe naar concrete output. Voorbij de vrijblijvendheid wordt u, dankzij interactieve werkvormen, zelf onderdeel van de oplossing.

Na twee edities in Den Haag reist de Meet Up deze keer het land in. Wij laten u zo spoedig mogelijk weten op welke locatie deze editie plaats zal vinden. Meer informatie over het programma, de sessies en de mogelijkheid om u aan te melden volgt binnenkort.