Actieprogramma iWlz

Het Actieprogramma iWlz wil de informatie-uitwisseling in de langdurige zorg moderniseren. De relatie tussen cliënt en zorgaanbieder staat hierbij centraal.

Om hierover, met alle betrokken partijen, een goede discussie te kunnen voeren is een simulatieomgeving gebouwd. In deze sessie maak je kennis met het Actieprogramma iWlz en de simulatieomgeving.

Spreker: Cristian Gonzalez, adviseur Zorginstituut Nederland

 

Laat je bijpraten over de modernisering van informatie-uitwisseling in de langdurige zorg!