AVG en zorg

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

In deze sessie komt u meer te weten over de privacyregels voor de zorg. Concrete onderwerpen:

  • Waarom er privacyregelgeving is en de principes waarop de regelgeving gebaseerd is;
  • Wanneer de regelgeving van toepassing is en wat verstaan wordt onder ‘persoonsgegevens’ en ‘gegevens omtrent gezondheid’.
  • Hoe organisaties kunnen voldoen aan de verplichtingen die zijn opgenomen in de regelgeving.
  1. Verplichtingen voor verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers
  2. Rechten van betrokkenen
  3. Voorbeelden van mogelijkheden om te voldoen aan verplichtingen
  4. Consequenties niet-naleving.

Sprekers: Rosali Snippe en Sofie van der Meulen, inspecteurs bij de Autoriteit Persoonsgegevens.