Basisgegevensset Zorg

De Basisgegevensset Zorg (BgZ) is binnen het programma Registratie aan de bron ontwikkeld. Het gaat om een verzameling van patiëntgegevens die minimaal nodig is om patiënten continuïteit van zorg te kunnen bieden. Vele partijen en programma’s in de zorg hebben de BgZ inmiddels omarmd als standaard.

De gegevens zijn voor alle zorgverleners van belang, ongeacht specialisme, ziektebeelden en beroepsgroep.

De gegevensset zorgt voor focus bij zorgorganisaties, zorgverleners, overheid, leveranciers, ketenpartners en anderen om steeds dezelfde gegevens te implementeren en te gebruiken. Gestandaardiseerde patiëntgegevens die onderdeel zijn van de Basisgegevensset Zorg krijgen prioriteit als het gaat om toepassing in zorginformatiesystemen zoals epd’s.

In deze sessie gaan we in gesprek over het nut en de noodzaak van de Basisgegevensset Zorg (BgZ).

Sprekers: Joyce Simons, programmamanager Registratie aan de Bron en Gé Klein Wolterink, senior adviseur Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.