Bijnierapp van BijnierNET

Mensen met een zeldzame bijnieraandoening moeten iedere ochtend een inschatting maken van de dag die komen gaat, en eventueel maatregelen treffen wat betreft de medicatie en contact met een zorgverlener. Een app helpt hen hun ziekte beter te managen.

Johan Beun

Met de Bijnier app meet een patiënt zijn gewicht, bloeddruk en hartslag elke dag zelf. Deze gegevens kunnen in de Bijnier app worden vastgelegd en gedeeld. De Bijnier app past in het denkkader dat het programma MedMij ontwikkelt.

De Bijnierapp is een prima tool om mensen met een bijnierziekte beter te ondersteunen in tijden dat het fout dreigt te gaan. Mensen kunnen sneller en meer adequaat ingrijpen. In vervolg op de presentatie tijdens de vorige Meetup vertelt Johan Beun over de uitrol naar buurlanden, het gebruik van een dagboek en komend onderzoek.

Spreker: ir. Johan Beun, Coordinator/manager van bijnierNET.