De cliëntenraad als ambassadeur voor e-health

E-health is het gebruik van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en cliënten zijn dankzij e-health in staat om regie te nemen over hun gezondheid. Eigen regie is een belangrijk onderwerp voor cliëntenraden.

Marika Biacsics

Cliëntenraden  kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en de implementatie van e-health binnen de zorginstelling. Maar zij kunnen ook een stapje verder gaan door ambassadeur te worden van de e-health-mogelijkheden voor de cliënten waarvan zij de belangen behartigen.

Pieter Adriaan Bruin

Zijn cliëntenraden op de hoogte van de (on)mogelijkheden van e-health? Hoe kunnen we zorgen voor (meer) betrokkenheid en ambassadeurschap? Aan de hand van prikkelende stellingen, in de vorm van ‘Het Lagerhuis’ gaat u in discussie over het nut- en de functie van de cliëntenraad met betrekking tot e-health.

Sprekers:

  • Marika Biacsics – van der Horst, directeur Netwerk Cliëntenraden Zorg
  • Pieter Adriaan Bruin, lid clientenraad BeterThuisWonen
  • Röpcke Zweers Ziekenhuis, voormalig verpleeghuis bestuurder en trainer/coach voor cliëntenraden.