eHealth, voor iedereen?

eHealth is een middel om in de zorg een beweging op gang te brengen naar meer zelfredzaamheid, zelfregie en zelfzorg van patiënten. Het aantal eHealth toepassingen groeit gestaag  en ook de bewijslast neemt toe: in de wetenschappelijke literatuur is er steeds meer bewijs dat eHealth bij kan dragen aan bewustwording, beter zelfmanagement en meer regie over de gezondheid. Een betere controle over de aandoening draagt bij aan een betere kwaliteit van leven.

Boven: Anne Brabers (links) en Ilse Swinkels (rechts). Onder: Judith Sinnige (links) en Myrah Wouters (rechts).

Ondanks toenemend aanbod blijft grootschalige adaptatie onder zorggebruikers uit. Een van de redenen die hiervoor genoemd wordt is dat eHealth (nog) niet voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is. Zo vormen een lage opleiding, beperkte gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid een barrière bij het gebruik van eHealth. Een voor de hand liggende oplossing is om eHealth toepassingen zo aan te passen dat ze voor iedereen toegankelijk en geschikt zijn. Maar is dat wel de beste oplossing op dit moment? Moeten we nu wel streven naar eHealth voor iedereen?

In deze workshop gaan we in op de vraag of eHealth voor alle zorggebruikers geschikt moet zijn. Wie vallen er buiten de boot en hoe lossen we dat op? Wat zegt de literatuur hierover en wat kunnen we leren uit onderzoeken die gedaan worden door Nictiz en het NIVEL, zoals de eHealth-monitor? Aan de hand van een aantal stellingen gaan we gezamenlijk hierover in discussie.

Sprekers: Anne Brabers en Ilse Swinkels (NIVEL), Judith Sinnige en Myrah Wouters (Nictiz).