Mantelzorger en digitale dossiers

In de zorg is het nodig dat je als (mantelzorger van een) patiënt assertief bent, om een gelijkwaardig gesprek te kunnen voeren en soms om ongelukken te voorkomen. "In mijn geval kreeg ik toegang tot het digitale dossier van mijn partner, die onder behandeling kwam in het UMCU. Dat betekende nogal wat!", zegt Robert Stegwee. In deze sessie gaat hij met de deelnemers in gesprek over de ervaringen met toegang tot het digitale dossier. Als patiënt, zorgprofessional of, zoals Stegwee, als mantelzorger.

Robert Stegwee

"Samen konden we de consulten voorbereiden, door alvast de uitslagen van het onderzoek door te nemen en op ons in te laten werken. Daarmee kregen we ook beter inzicht in de activiteiten ‘achter de schermen’ zoals het MDO voor weke delen kanker.

Na opname bleef ik meelezen en vertelde mijn partner wat de bevindingen van artsen en verpleegkundigen waren, aangezien mijn partner zoveel pijn had dat hij dit zelf niet allemaal meekreeg. Bij discussies over het naderend ontslag hebben we het digitale dossier gebruikt om de miscommunicatie tussen chirurgen, fysiotherapie en revalidatie aan de orde te stellen. Daardoor werd het de artsen duidelijk dat ontslag naar huis niet aan de orde was.

Naar aanleiding van complicaties tijdens het revalidatieproces konden wij nog steeds de uitslagen en verslagen uit het ziekenhuis inzien (met uitzondering van de medische microbiologie die niet bij het UMCU, maar bij een ander ziekenhuis was uitbesteed). Al met al een enorme steun in een moeilijk beslissingsproces.

Uiteindelijk heeft inzage in het digitale dossier ons geholpen bij het evaluatiegesprek en bij het opstellen van een klacht over de gebrekkige preventie van decubitus tijdens de laatste opname."

Spreker: Robert Stegwee, Director Consulting HealthTech. Deze bijdrage is op persoonlijke titel als mantelzorger en houdt geen verband met CGI Nederland.