Mantelzorgers en e-health?

Wat betekent e-health voor (de rol van) familie van de patiënt? Is de familie een verlengstuk van de patiënt of wordt de familie juist door mogelijkheden van e-health steeds meer een verlengstuk van de professional?

Cora Postema, Annette Stekelenburg en Marjo Brouns zijn alle drie mantelzorgers die de mogelijkheden zien die e-health biedt, en de kansen pakken om hun rol anders in te vullen.

Het vraagt bijvoorbeeld of de familie serieus wordt genomen en vanaf het begin wordt betrokken in de zorg (op afstand). Voor hen is het begrip ‘patient included’ niet ook gelijk aan ‘family included’.  In deze sessie delen zij hun inzichten hierover en gaan over een verandering van rolverdeling tussen professional, patiënt en familie als gevolg van de inzet van e-health graag met u in gesprek.

Spreker: Annette Stekelenburg.