NANDA-I, NIC & NOC

Veel zorginstellingen zijn bezig met een elektronische vorm van voortgangsrapportage. De elektronische systemen maken echter voornamelijk gebruik van ongecodeerde data (vrije tekst). Dat maakt analyseren lastig en tijdrovend.

Friso Raemaekers

Het is hierbij van belang dat gegevens aan de bron worden geregistreerd en achteraf kunnen worden geanalyseerd. Volledig rapporteren met gecodeerde standaardterminologie is daarom essentieel. Met NANDA-I, NIC & NOC kan worden geïndiceerd (vroegsignalering, risico-inventarisatie en probleemherkenning), de toestand van de patiënt beoordeeld, de werkzaamheid van de interventies gemonitord en het beloop van de ziekte, de aandoening of de behandeling gevolgd.

NANDA-I, NIC & NOC is het meest gedetailleerde classificatiesysteem van verpleegkundige diagnoses, interventies en zorgresultaten. Ze zijn ontwikkeld in de praktijk, wetenschappelijk getoetst en hebben een hoge betrouwbaarheid en validiteit. NNN is gecodeerd, gekoppeld aan SNOMED CT en de Zorg Informatie Bouwstenen van Nictiz. Al meer dan 15 jaar worden deze drie classificatiesystemen vertaald naar het Nederlands en geschoold aan verpleegkundigen in Nederland. Registratie van zorg sluit hiermee aan bij de praktijk.

Spreker: Friso Raemakers, verpleegkundige Spoedeisende Hulp en voorzitter Verpleegkundige Adviesraad HagaZiekenhuis.