NEN 7513: Wie kijkt er in mijn patiëntdossier?

De -wettelijk verplichte- NEN 7513 bepaalt wat er moet worden gelogd in een patiëntdossier. Zodat duidelijk is wie er toegang heeft gehad.

Arina Burghouts

De huidige versie van NEN 7513 bevat vooral voorschriften voor zorgverleners en hun systeemleveranciers over wat er precies vastgelegd moet worden. Het nieuwe normontwerp bevat daarnaast ook een glasheldere verplichting om de gelogde gegevens in een voor de patiënt begrijpelijke vorm beschikbaar te stellen. Daar heeft een patiënt iets aan!

De sessie wordt geleid door Arina Burghouts van de Patiëntenfederatie Nederland. Arina is voorzitter van de NEN werkgroep die zich bezig houdt met het herzien van NEN 7513.

Na een korte toelichting worden de belangrijkste aspecten en dilemma's van de nieuwe norm besproken aan de hand van stellingen. Daarbij wordt het publiek uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te praten!

Spreker: Arina Burghouts, voorzitter werkgroep Revisie NEN 7513 / Beleidsadviseur digitale zorg bij Patiëntenfederatie Nederland.