Eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens

Het primaire zorgproces vormt de basis voor gegevensvastlegging in de zorg en worden vastgelegde gegevens hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en governance.

Doelstelling

Vanaf 1 januari 2023 gelden er afspraken voor 'eenheid van taal' in de zorg, waarbij vastlegging plaatsvindt d.m.v. relevante Zorginformatie bouwstenen (ZIB’s). De taal die daarbinnen gebruikt wordt, is eenduidig voor alle partijen in de zorg (bijv. m.b.v. SNOMED, LOINC etc.). Daarmee is de weg vrij om met eenduidig gedefinieerde data te werken aan meer kwaliteit, meer veiligheid en efficiëntere zorg.