Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling

Zorgverleners dragen de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt over aan andere bij het zorgproces van die patiënt betrokken zorgverleners binnen de wettelijke kaders. In juli 2019 heeft het Informatieberaad voor de volgende geprioriteerde gegevensuitwisselingen afgesproken dat op afzienbare termijn digitale uitwisseling een feit is.

Het gaat om:

  • Basisgegevensset Zorg (BGZ);
  • Beelduitwisseling;
  • Medicatieproces (zie Outcomedoel 1);
  • eOverdracht;
  • MedMij (zie Outcomedoel 2).

Dat laat onverlet dat ook andere gegevensuitwisselingen - bijvoorbeeld binnen de VIPP-programma’s, OPEN en BabyConnect – verder worden ontwikkeld en geïmplementeerd. De voortgang van al deze programma’s wordt meegenomen in de monitor. Op deze manier volgt het Informatieberaad de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de gestandaardiseerde gegevensuitwisselingen.

Doelstelling

De geprioriteerde gegevensuitwisselingen voor outcomedoel 3 zijn:

  • Beelduitwisseling
  • eOverdracht

De hiervoor genoemde gegevensuitwisselingen worden in 2023 structureel toegepast. De daadwerkelijke implementatie van de verschillende programma’s varieert. Zo wordt voor het programma ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ voorzien dat de complete landelijke implementatie drie tot vijf jaar ná de start van het programma wordt gerealiseerd.