ZIB's - zorginformatiebouwsteen

Een ZIB, zorginformatiebouwsteen, beschrijft wat er over een bepaald item van het zorgproces van de patiënt moet worden vastgelegd.

Met bijvoorbeeld de zorginformatiebouwsteen AlcoholGebruik weet een arts wat hij over alcoholgebruik moet noteren, en hoe hij dat moet doen. Hierdoor weet een arts bijvoorbeeld in de overdracht dat een hoeveelheid van 10 het aantal eenheden per maand is en niet per dag. En dat maakt nogal een verschil.​

Overdracht van gegevens

Hoewel de ZIB's in de context van de Nederlandse ziekenhuizen en het programma Registratie aan de Bron zijn opgesteld, zijn ze ook geschikt voor andere zorgsectoren, zoals de GGZ, de eerstelijnszorg of voor het programma 'Meer regie over gezondheid​'. Dat komt doordat bij het opstellen van de ZIB's bestaande internationale en nationale standaarden zijn gebruikt. 

Nictiz ondersteunt partijen bij de ontwikkeling van ZIB's en de toepassing ervan in specifieke zorgsituaties. Daarnaast heeft Nictiz voor heel de zorg het beheer ​van de ZIB's onder haar hoede.