Patiënt centraal

Alle zorgaanbieders ondersteunen een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt en zorgverleners. Zij werken er daarom aan dat hun patiënten de mogelijkheid krijgen hun belangrijkste medische gegevens elektronisch in te kunnen zien; veilig en op eigen initiatief. Dat moet ook zelfstandig en vanuit een willekeurige locatie kunnen, onder meer door middel van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die voldoet aan het MedMij afsprakenstelsel. Aan een PGO kunnen mensen ook hun eigen gegevens toevoegen.

Doelstelling

De wettelijke verplichting om burgers elektronisch inzage te bieden in persoonlijke zorggegevens gaat in op 1 juli 2020. Alle zorgaanbieders werken daar hard aan. Ook werken zij aan het ontsluiten van gegevens via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) dat voldoet aan het MedMij-afsprakenstelsel. De implementatie van beide trajecten hangt samen met het succes van de verschillende (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional - VIPP). Per VIPP-regeling is de target dat na afloop van de regeling alle zorgaanbieders via MedMij gegevens naar hun patiënten kunnen ontsluiten.