Roadmap

Tot aan april werkten we met alle betrokkenen toe naar een Roadmap met heldere prioriteiten: een met en door het veld samengestelde en gedragen set met gegevensuitwisselingen die als eerste worden beetgepakt om te digitaliseren. Die eerste editie van de Roadmap stelden we samen op basis van de input die we al hadden vanuit het Nictiz, aangevuld met ideeën uit het veld. Aan de oproep om pitches in te dienen werd massaal gehoor gegeven: vier volgeboekte consultatiesessies en een extra kanaal voor het schriftelijk indienen van voorstellen.

Proces en criteria

Alle pitches en schriftelijk ingediende voorstellen werden aan de hand van dezelfde criteria beoordeeld. Daarna werden ze gespiegeld met de gegevensuitwisselingen die het Nictiz al eerder in kaart bracht en je terug leest in de eerste brief aan de Tweede Kamer. Zo ontstond een eerste beeld van prioritaire gegevensuitwisselingen, en hun haalbaarheid c.q. benodigde stappen voor invoering. Dit eerste beeld deelde minister Bruno Bruins met de leden van het Informatieberaad Zorg op 4 maart. Een paar weken later, op 20 maart, was er de terugkoppelsessie voor alle indieners van presentaties en andere belangstellenden. Tenslotte schaarde het Informatieberaad Zorg zich op 25 maart achter de gekozen eerste set en werd de eerste editie van de concept Roadmap opgenomen in de tweede brief aan de Tweede Kamer.

Eerste editie (concept) Roadmap

Aan de oproep om voorstellen te doen voor met prioriteit te digitaliseren gegevensuitwisselingen werd massaal gehoor gegeven. In de vier consultatiesessies werden totaal 34 voorstellen gepitcht en in aanvulling daarop ontvingen wij nog 11 schriftelijke voorstellen. Na bundeling van op elkaar lijkende voorstellen bleven zo’n 23 gegevensuitwisselingen over die in aanmerking komen voor versnelde digitalisering. Aan de hand van de vooraf mee gegeven criteria is een concept selectie gemaakt voor de eerste editie van de Roadmap.

Het proces tot nu toe, de eerste selectie en hoe het nu verder gaat, lees je in de Concept Roadmap Gegevensuitwisseling - Eerste Editie (v190402).

Er is ook een samenvatting van de eerste editie van de concept Roadmap en de weging van alle pitches en voorstellen.

Verdieping

De eerste set van gegevensuitwisselingen wordt nog voor de zomer tot in detail uitgewerkt. Qua planning, realiseerbaarheid en draagvlak, en natuurlijk een juridische en financiële analyse. Die uitwerking doen we aan de hand van de ‘whole system in the room’: professionals uit het veld, regionale samenwerkingsorganisaties en netwerken, leveranciers, VWS-beleidsmakers, de VIPP-programma’s, collega’s van het Nictiz, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en vast nog vele anderen. De dan verzamelde detailinzichten houden we nogmaals tegen het licht en zullen leiden tot een meer uitgewerkt overzicht. Daaruit volgt de definitieve eerste editie van de Roadmap die we voor de zomer communiceren in de derde brief aan de Tweede Kamer.

Consultatiesessies deel 2: speciaal voor leveranciers

In mei organiseerden we 3 consultatiesessies voor leveranciers van zorginfrastructuur- en uitwisseldiensten. Om met ons mee te denken over wat er nodig is aan (technische) afspraken om te komen tot landelijke uitwisseling. Vanwege de grote belangstelling is daar een vierde sessie bij gekomen. Meer informatie lees je in de uitnodiging.

De sessies, inclusief een lichte maaltijd, vinden plaats op:

  • Woensdag 15 mei 2019, 15.30 - 20.00 uur
  • Donderdag 16 mei 2019, 17.30 - 21.30 uur
  • Dinsdag 21 mei 2019, 17.30 - 21.30 uur
  • Woensdag 05 juni 2019, 17.30 - 21.30 uur

#1 | woensdag 15 mei

Programma

Deelnemerslijst

Presentaties

Impressie

#2 | donderdag 16 mei

Programma

Deelnemerslijst

Presentaties

Impressie

#3 | dinsdag 21 mei

Programma

Deelnemerslijst

Presentaties

Impressie

#4 | woensdag 5 juni

Programma

Deelnemerslijst

Presentaties

Consultatiesessies deel 1

Vanuit VWS organiseerden we in februari vier consultatiesessies vanuit het perspectief van zorgprocessen waarbij alle betrokkenen uitgenodigd waren: zorgsectoren, regionale samenwerkingsorganisaties, zorgnetwerken, zorg ICT-leveranciers, overheid en alle anderen - integraal en met alle belangen aan tafel.

Op deze pagina’s lees je alles over de consultatiesessies (van februari), de presentaties en aanvullende informatie over de pitches. En natuurlijk de platen van ‘de Betekenaar’: een visuele impressie op 1 A4 van elke pitch.

#1 | woensdag 6 februari

Programma

Deelnemerslijst

Pdf’s van de pitches

Platen van de Betekenaar

#2 | woensdag 13 februari

Programma

Deelnemerslijst

Pdf’s van de pitches

Platen van de Betekenaar

#3 | dinsdag 19 februari

Programma

Deelnemerslijst

Pdf’s van de pitches

Platen van de Betekenaar

#4 | donderdag 21 februari

Programma

Deelnemerslijst

Pdf’s van de pitches

Platen van de Betekenaar

Schriftelijke voorstellen
Tot 14 februari was het mogelijk om voorstellen schriftelijk in te dienen. Ze lopen mee in hetzelfde beoordelingsproces als de pitches en je leest ze hieronder.

Overzicht schriftelijke voorstellen

Pdf's van de voorstellen

Wrap Up | woensdag 20 maart

De terugkoppelsessie over de Roadmap en brief die vóór 1 april 2019 in de Tweede Kamer moet liggen.

Programma

Deelnemerslijst

Presentatie