WSITR: whole system in the room

Tot aan de zomer organiseert het ministerie van VWS voor elk van de #13 uitwisselingen uit de concept Roadmap ‘whole system in the room (WSITR)’-sessies: bijeenkomsten met betrokkenen en belanghebbenden.

Meer over de aanpak in vijf stappen, de knip tussen de bovenste drie en onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel en de voorwaarden voor deelname lees je in de aparte bijlage.

Over wie er nu precies wanneer aan tafel zit, krijgen we veel vragen. Extra uitleg hierover lees je hier.

Klik op onderstaande Gegevensuitwisseling om te kijken of er al een WSITR staat gepland: