WSITR: whole system in the room

Het ministerie van VWS organiseerde voor de zomer al een aantal ‘whole system in the room (WSITR)’-sessies. Een WSITR is een bijeenkomst voor een van de 13 gegevensuitwisselingen uit de concept eerste editie van de Roadmap, voor alle betrokkenen en belanghebbenden.

Meer over de aanpak in vijf stappen, de knip tussen de bovenste drie en onderste twee lagen van het interoperabiliteitsmodel en de voorwaarden voor deelname lees je in de aparte bijlage. Wie precies wanneer aan tafel zit bij een WSITR lees je hier in de extra uitleg.

Focus

Uit de tot nu toe georganiseerde WSITR-sessies is veel inzicht, energie en inhoud gekomen. Tegelijkertijd bleken er ook nog onduidelijkheden te zijn waar het ging om mandateringen en verwachtingen voor het vervolg. De komende maanden focussen we ons op vier al lopende sector overstijgende programma’s: uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ), Beelduitwisseling, Medicatieproces en Verpleegkundige Overdracht. Meer hierover lees je ook in de derde brief Gegevensuitwisseling die op 12 juli naar de Tweede Kamer ging.

Vervolg

We bewaren de verkregen inzichten en informatie en pakken alles er weer bij zodra het moment daar is om de volgende verdiepende stap te zetten. Wanneer dat precies is, laten we  weten zodra de nieuwe planning klaar is.