Outcomedoelen Informatieberaad

Tijdens de vergadering van het Informatieberaad van 2 december 2019 zijn de
geherformuleerde outcomedoelen van het informatieberaad vastgesteld. Deze doelen geven de richting aan voor de werkzaamheden die in het kader van het Informatieberaad Zorg worden verricht. Daarnaast zijn per outcomedoel targets geformuleerd. De formuleringen van de outcomedoelen en targets treft u aan in het onderstaande document.