Doe-het-zelf impactanalyse voor de zorg

De Stichting ICTU heeft een standaardaanpak ontwikkeld voor de impactanalyse voor de zorg. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ter ondersteuning van de implementatie van de outcomedoelen. Met de impactanalyse krijgt u een helder beeld van wat het betekent voor uw organisatie wanneer u informatiekundige veranderingen invoert.

De impactanalyse voor de zorg helpt om:

  • Inzicht te krijgen in de gevolgen van een verandering: wat is er nodig om een ‘ideaalbeeld’ te verwezenlijken?
  • Bijvoorbeeld tijdens de ontwerpfase van een wet, beleidsregel en/of voorziening of aan de vooravond van een implementatie?

Inzicht te krijgen in wat en wie ‘geraakt’ worden door de verandering. Door dit samen te doen ontstaat meer begrip en draagvlak, wordt de noodzaak van samen werken duidelijk en wordt samen gewerkt aan oplossingen.

De impactanalyse voor de zorg is geen audit. Er komt geen oordeel uit of een ‘go – no go’ om door te gaan of te stoppen. Wel wordt zichtbaar welke kansen en belemmeringen opduiken op weg naar het einddoel.

Download de doe-het-zelf impactanalyse

Impactanalyse

(Het Informatieberaad-logo. Een animatie. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: De Doe-het-zelf Impactanalyse geeft houvast bij verandering.
Ook voor u als zorginstelling wordt alles steeds meer digitaal.
Veel nieuwe vragen.
En het is aan u om de veranderingen te implementeren in de organisatie.
Waar begint u?
Met de Doe-het-zelf Impactanalyse onderzoekt u zelf welke impact deze veranderingen hebben op uw organisatie.
Dit doet u samen met medewerkers uit heel uw organisatie.

(Op een gebouw staat: zorginstelling.)

Want wat aan de ene kant verandert kan grote invloed hebben op andere plekken in de organisatie.

(Een poppetje schreeuwt.)

Aan de hand van vijf thema's beleid en omgeving, zorgprocessen, informatie, applicaties en infrastructuur vullen jullie een spindiagram in.

(In een webvormig diagram loopt een spin.)

Deze analyse geeft houvast voor het vervolg.
Wat zijn de kansen? Wat te doen? Welke route kies ik?
Meer weten? Of wilt u een handleiding?
Mail naar: zorg@ictu.nl. Of kijk op: www.informatieberaadzorg.nl.

(Op een witte achtergrond verschijnt de tekst: zorg@ictu.nl, www.informatieberaadzorg.nl. Rechtsonder staat het Informatieberaad-logo.)