Vergaderingen

Het Informatieberaad vergadert vijf keer per jaar. De Kerngroep komt tien keer per jaar bijeen.

Na elke vergadering kunt u de vergaderverslagen en stukken van het Informatieberaad downloaden en lezen. Van de Kerngroep zijn de agenda's en de vastgestelde verslagen teruglezen.