Vergaderingen

Het Informatieberaad vergadert vijf keer per jaar.

Na elke vergadering kunt u de vergaderverslagen en stukken van het Informatieberaad downloaden en lezen.