Voor ICT-leveranciers

De digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en zorgverlener en patiënt moet worden versneld. Het Informatieberaad Zorg organiseert daarom regelmatig bijeenkomsten met ICT-leveranciers. Tijdens die bijeenkomsten bespreken de deelnemers ambities, behoeften, mogelijkheden, knelpunten en next steps. In elke volgende bijeenkomst wordt steeds wat dieper ingegaan op zaken.