AVG-Helpdesk

De implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018, riep veel vragen op over de toepassing van de privacywetgeving in de zorg. Op initiatief van het Informatieberaad is daarom de AVG-Helpdesk voor Zorg, Welzijn en Sport in het leven geroepen. De AVG-Helpdesk is er voor en door de domeinen Zorg, Welzijn en Sport en is tot stand gekomen in  samenwerking met koepelorganisaties en het ministerie van VWS. 

Eenduidige informatie

Door afstemming met de Autoriteit Persoonsgegevens wordt gezorgd voor eenduidige informatie over vragen, fabels en onduidelijkheden op het gebied van privacy in de verschillende domeinen.

Op de website van de AVG-Helpdesk vind je naast veel gestelde vragen, ook brochures, factsheets en modellen. Nieuwe vraagstukken kunnen aan de AVG-Helpdesk worden voorgelegd via e-mail.