Programma Digitale toegang in de zorg

Wet digitale overheid gaat eisen stellen aan inlogmiddelen

De overheid stimuleert het digitaal beheren en raadplegen van medische gegevens. Daarbij is het essentieel dat de privacy is gewaarborgd conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en dat patiënten veilig, toegankelijk en betrouwbaar kunnen inloggen bij hun zorgaanbieder. Dat laatste is in de Wet digitale overheid geregeld. In het wetsvoorstel zijn onder andere eisen gesteld aan de inlogmiddelen die mogen worden gebruikt. DigiD is het eerste inlogmiddel dat erkend wordt onder deze wet. Alle zorgaanbieders moeten, als de Wet digitale overheid van kracht wordt, binnen een nog af te geven overgangstermijn beschikken over een erkend inlogmiddel, op het moment dat mensen voor digitale diensten moeten inloggen. In de praktijk betekent dit dat voor de toegang tot medische gegevens via DigiD een extra authenticatiestap (aantonen dat je ook echt bent wie je zegt te zijn) nodig is. Deze ID-check is op dit moment bijvoorbeeld al beschikbaar in de DigiD-app.

VWS ondersteunt het zorgveld in de overstap naar de juiste inlogmiddelen

Van zorgverleners wordt het nodige gevraagd op het moment dat zij tijdig de noodzakelijke betrouwbare toegang tot medische gegevens voor hun patiënten moeten realiseren. Om zowel hen als hun ICT-leveranciers hierin te ondersteunen heeft het ministerie van VWS het programma 'Digitale toegang in de zorg' opgericht. Dit programma vormt de schakel tussen de zorgverleners en ICT-leveranciers en de betrokken overheidsorganisaties en streeft ernaar het voor zorgverleners en ICT-leveranciers zo eenvoudig mogelijk te maken de nodige stappen te zetten. Dat doet het programma bijvoorbeeld door het aanbieden van een algemene routeringsvoorziening, waarmee zorgverleners met een enkele aansluiting gekoppeld worden aan alle in de Wet digitale overheid erkende inlogmiddelen op het juiste betrouwbaarheidsniveau. Daarnaast zorgt het programma ook voor een afgestemde planning, communicatie naar betrokkenen en begeleiding bij het aansluitproces.

Gebruik van de juiste inlogmiddelen vraagt aanpassingen van zorgverleners en ICT-leveranciers

Zorgverleners moeten zorgen dat ze aangesloten zijn op de erkende inlogmiddelen. Wanneer zorgverleners voor hun digitale diensten gebruikmaken van een ICT-leverancier, is het vaak de ICT-leverancier die de noodzakelijke technische aanpassingen moet verrichten, waarmee aan in de wet gesteld eisen voor inlogmiddelen wordt voldaan. Om te voorkomen dat zorgverleners in de toekomst verschillende inlogmiddelen moeten aanbieden, kan de portal gekoppeld worden aan de algemene routeringsvoorziening, waarin toekomstige erkende inlogmiddelen, zoals private middelen, eenvoudig beschikbaar worden.

Patiënten gaan bij alle zorgverleners op dezelfde manier inloggen

Voor patiënten verandert de manier waarop zij inloggen in hun patiëntenportaal. Er komt meer uniformiteit, omdat alle zorgaanbieders en overheidsinstanties dezelfde manier van inloggen gebruiken. Tegelijkertijd vraagt de nieuwe wijze van inloggen wel een extra handeling (ID-check). Het is dan ook niet meer mogelijk om inloggegevens te delen met anderen. Patiënten die derden willen machtigen om hun medische gegevens in te zien, gebruiken hiervoor een aparte machtigingsoptie, die ook beschikbaar zal worden gesteld via de algemene routeringsvoorziening.

Contact

Wie na het lezen van deze informatie vragen heeft kan deze stellen via di-inloggenindezorg@minvws.nl.