De norm

Mei 2019 is de norm voor veilig mailen gepubliceerd, onder de naam NTA 7516. NTA 7516 stelt functionele specificaties vast voor het veilig uitwisselen van persoonlijke gezondheidsinformatie tussen professionals onderling en tussen professionals en personen, bijvoorbeeld via e-mail. NTA 7516 is van toepassing op alle vormen van ad-hoc uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie tussen twee of meer mensen, waartoe e-mail, maar ook chatapplicaties (al dan niet aangeboden binnen een berichtenportaal functionaliteit) worden gerekend.

NTA 7516 behandelt niet:

  • realtimecommunicatiediensten zoals (beeld)bellen;
  • het versturen van berichten via een fax;
  • het e-mailen tussen personen onderling;
  • filetransfer toepassingen als WeTransfer en Dropbox;
  • niet-elektronische communicatie, waaronder het uitwisselen van papieren dossiers;
  • uitwisseling van gestructureerde informatie (bijvoorbeeld met behulp van IHE-standaarden).

De norm is gratis beschikbaar. U kunt de norm vinden op de website van NEN: https://www.nen.nl/Alles-over-NEN-7510/NTA-7516.htm.