De producten

Er zijn veel producten op de markt die ondersteunen bij veilig(er) e-mailen. NTA 7516 legt verschillende verplichtingen op aan de leveranciers van de producten.

Verplichtingen zijn onder meer:

 • Interoperabiliteit: Als verzender en ontvanger beiden een product van verschillende leveranciers gebruiken en deze producten voldoen aan NTA 7516, dan moeten deze berichten zonder enige beperking kunnen worden verzonden, ontvangen of worden gelezen.
 • Transparantie: NTA 7516 stelt een groot aantal eisen aan de techniek en de mogelijkheden. Veel hiervan zullen door leveranciers van oplossingen worden ingevuld, maar soms ook niet. NTA 7516 vereist van leveranciers dat ze transparant zijn in de onderdelen die niet met hun product worden ingevuld.
 • Certificering: Leveranciers dienen hun producten te certificeren. Onder leiding van NEN is een certificeringsschema opgesteld. Zonder certificering mag een leverancier niet beweren dat zijn product voldoet aan NTA 7516.

Dit zijn de leveranciers die inmiddels het certificaat hebben behaald.

FAQ Leveranciers

Op deze pagina zijn veel gestelde vragen van leveranciers opgenomen, met de daarbij behorende antwoorden. Mochten u nog aanvullende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Kai van Eekelen.

 • Aan welke eisen moet ik voldoen?
  - U moet transparant zijn over de onderdelen van NTA 7516 die u wel/niet invult met uw product
  - Uw product moet interoperabel zijn met andere producten die (willen) voldoen aan NTA 7516. De technische vereisten hiervoor komen in de technische handreiking te staan.
  - Uw product moet gecertificeerd zijn voor NTA 7516.
  - Uw organisatie moet gecertificeerd zijn voor NEN 7510 of ISO 27001.
 • Waar vind ik de technische handreiking?
  - Lees hier meer over de technische handreiking.
 • Mag ik aangeven te voldoen aan NTA 7516?
  - U mag pas aangeven dat u voldoet aan NTA 7516 nadat u voor deze norm bent gecertificeerd.
 • Geldt NTA 7516 ook internationaal?
  - Berichten die vanuit Nederland worden verstuurd met persoonlijke gezondheidsinformatie moeten voldoen aan NTA 7516, ook als deze in het buitenland terecht komen. Op dit moment wordt onderzocht of de norm ook Europees gehanteerd kan gaan worden.
 • Stelt NTA 7516 geen eisen aan chatapps?
  - Dit is correct. Er worden nog geen specifieke eisen gesteld aan chatapps, deze worden voorzien in een volgende versie van NTA 7516. Onder leiding van NEN is hiervoor een afzonderlijk traject opgestart. Wilt u meedoen met het opstellen van eisen voor chatapps? Dan kunt u hiervoor contact opnemen met de NEN.