VIPP programma's

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. VWS heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht, bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen, GGZ sector, huisartsen en geboortezorg.

De belangrijkste doelstelling van de VIPP programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een MedMij-gecertificeerd PGO. Alle VIPP programma’s werken hieraan.

De VIPP programma’s zorgen er onder de motorkap voor dat de belangrijkste informatie rondom een patiënt gestandaardiseerd wordt vastgelegd. Hierdoor kunnen systemen beter met elkaar praten, wat ook ten goede komt aan gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. De programma’s InZicht en BabyConnect werken bovendien aan gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling.

Samenhang VIPP-programma's

Om de samenhang tussen de VIPP-programma’s duidelijk te maken ontwikkelde de NFU een animatie met een patiëntreis.

Animatie VIPP-programma's