VIPP programma's

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional. VWS heeft voor verschillende sectoren VIPP-programma’s ingericht, bijvoorbeeld voor de ziekenhuizen, GGZ sector, huisartsen en geboortezorg.

De belangrijkste doelstelling van de VIPP programma’s is het uitwisselen van gestandaardiseerde informatie tussen de zorginstelling en de patiënt, waar mogelijk via een MedMij-gecertificeerd PGO. Alle VIPP programma’s werken hieraan.

De VIPP programma’s zorgen er onder de motorkap voor dat de belangrijkste informatie rondom een patiënt gestandaardiseerd wordt vastgelegd. Hierdoor kunnen systemen beter met elkaar praten, wat ook ten goede komt aan gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. De programma’s InZicht en BabyConnect werken bovendien aan gestandaardiseerde informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling.

VIPP1 Medisch specialistische zorg

 • Doel: Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens, zoals de basisgegevensset zorg, brieven radiologieverslagen en medicatieoverzichten.
 • Looptijd: 2017-2019
 • Middelen: 105 miljoen (3 x 35 miljoen)
 • Website: https://www.vipp-programma.nl/

VIPP2 Overige instellingen voor medisch specialistische zorg

 • Doel: Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens, zoals de basisgegevensset zorg, brieven radiologieverslagen en medicatieoverzichten.
 • Looptijd: 2017-2020
 • Middelen: 32,5 miljoen
 • Website: https://www.zkn.nl/subsidie-vipp

VIPP3 GGZ

 • Doel: Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens in een PGO. En het terugdringen van wachttijden door inzet van eHealth in de behandeling.
 • Looptijd: 2018-2020
 • Middelen: 45,7 miljoen
 • Website: https://www.vippggz.nl/
VIPP 3 - GGZ
©VWS

VIPP4 GGZ vrijgevestigden

 • Doel: Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens. En het terugdringen van wachttijden door inzet van eHealth in de behandeling.
 • Nog in ontwikkeling.
VIPP 4 - Vrijgevestigden
©VWS

VIPP5 Ziekenhuizen, UMCs en zelfstandige klinieken

 • Doel: Patiënten kunnen veilig en digital beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens in een PGO. Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen onderling gegevens uitwisselen.
 • Looptijd: 2020-2022
 • Middelen: 75 miljoen
 • Website: https://www.vipp-programma.nl
VIPP - UMC Ziekenhuis kliniek

VIPP OPEN (huisartsen)

VIPP BabyConnect (geboortezorg)

 • Patiënten kunnen veilig en digital beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens in een PGO. En alle betrokken zorgverleners zijn optimaal geïnformeerd.
 • Looptijd: 2019-2022
 • Middelen: 15 miljoen
 • Website: https://babyconnect.org/

VIPP InZicht (langdurige zorg)

 • Patiënten kunnen veilig en digital beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens in een PGO. Verhogen medicatieveiligheid. Professionals uit cure en care kunnen informatie met elkaar uitwisselen.
 • Looptijd: 2019-2021
 • Middelen: 90 miljoen
 • Website: https://www.dus-i.nl/subsidies/inzicht
VIPP care Inzicht
©VWS

Samenhang VIPP-programma's

Om de samenhang tussen de VIPP-programma’s duidelijk te maken ontwikkelde de NFU een animatie met een patiëntreis.

Animatie VIPP-programma's