VIPP Farmacie

Doel

Medicatieveiligheid voor patiënten en de efficiëntie van dossieroverdracht te vergroten door een goede elektronische overdracht van medicatiegegevens door zorgverleners in de keten. VIPP Farmacie is erop gericht om collectief de informatie-uitwisseling compleet, betrouwbaar en actueel te maken.

  1. Het in gebruik nemen van de standaarden voor medicatieoverdracht door apotheken.
    - Er zijn drie informatiestandaarden nodig (medicatieproces 9, Lab2Zorg en Contra-indicatie en Overgevoeligheden (CIO)) om de beschreven informatie-uitwisseling optimaal te kunnen laten verlopen.
  2. De ontsluiting van medicatiegegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten.
  3. De implementatie van een nieuw medicatiebewakingssysteem.

Looptijd

januari 2022 -

Middelen

86 miljoen euro

Outcomedoel

Met VIPP Farmacie wordt een grote bijdrage geleverd aan het outcomedoel medicatieveiligheid van het Informatieberaad Zorg.

Beschrijving:

VIPP Farmacie staat voor versnelling informatie-uitwisseling patiënt en professional. Het programma, inclusief subsidieregeling, is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgesteld voor openbare apotheken, poliklinische en dienstapotheken. VIPP Farmacie heeft nauwe samenhang met het programma Medicatieoverdracht, een van de focusprogramma’s van het Informatieberaad Zorg

VIPP Farmacie helpt de rol van apothekers verder uit te bouwen als dé medicatiespecialist in het samenspel tussen professional en patiënt. Zo worden verstrekkingen met verkeerde doseringen voorkomen en medicatie-interacties vermeden. Ook de toediening van geneesmiddelen waar een patiënt allergisch voor is, met alle vermijdbare schade van dien, wordt vermeden. Naast het voorkomen van fouten, kunnen apothekers door fijnmazigere data-analyse ook een bijdrage leveren aan het verder brengen van maatwerk. Dat is beter voor de patiënt, collega-zorgverleners en beter voor apothekers.

VIPP Farmacie heeft een sterke relatie met ‘Medicatieoverdracht’, het landelijke programma waarin tien sectoren gezamenlijk de multidisciplinaire richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de Keten implementeren. Zo start de eerste fase van de VIPP Farmacie parallel met de ‘Kickstart’ van het programma ‘Medicatieoverdracht’. De beleidsegel voor de kickstart Medicatieoverdracht is gepubliceerd op 17 januari 2022. Parallel aan de publicatie van de beleidsregel van de Kickstart start ook fase 1 van VIPP Farmacie in januari 2022.

Waarom deelnemen ?

Met het programma VIPP Farmacie zullen apothekers over meer informatie van de betrokken zorgverleners beschikken met betrekking tot medicatiegegevens van een patiënt, labwaarden en patiëntkenmerken. Zo kunnen apothekers de medicatiebewaking en de zorg rondom een patiënt verder optimaliseren. Ondanks alle inzet van zorgverleners ontbreekt er regelmatig informatie en gaat er nog steeds helaas veel fout in de medicatieoverdracht. Jaarlijks zijn er circa 27.000 medicatie gerelateerde (her)opnames in het ziekenhuis waarbij ongeveer 1.000 mensen overlijden.