VIPP OPEN (huisartsen)

Doel

Huisartsen helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. Om OPEN samen met de huisartsen, regionale coalities en HIS-leveranciers tot een succes te maken, is er een programmateam aangesteld.

Op VIPP OPEN van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) staat: VIPP OPEN stimuleert daarnaast een dialoog over gezondheidsgegevens tussen huisartsen en patiënten. Ook is de regeling gericht op het bieden van praktische ondersteuning en kennis over digitale informatie-uitwisseling aan zorgverleners in de eerstelijnszorg.

Als aanvulling op bovenstaande staat op wetten.nl: nog aanpassen van alle huisarts- en ketenzorg informatiesystemen in Nederland.

Looptijd

2019 - december 2022

Middelen

75 miljoen euro

Outcomedoelen

Met VIPP Open huisartsen wordt een grote bijdrage geleverd aan het outcomedoel patiënt centraal van het Informatieberaad Zorg.

Partners