VIPP1 Medische specialistische zorg

  • Doel: Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens, zoals de basisgegevensset zorg, brieven radiologieverslagen en medicatieoverzichten.
  • Looptijd: 2017-2019
  • Middelen: 105 miljoen (3 x 35 miljoen)
  • Website: https://www.vipp-programma.nl/

Afronding VIPP1

Het programma VIPP1 Medisch specialistische zorg is inmiddels afgerond. VIPP5 kan gezien worden als de opvolger van VIPP1. Echter richt VIPP5 zich naast de algemene ziekenhuizen ook op klinieken en UMC’s.
En waar VIPP1 als doelstelling had dat patiënten veilig en digitaal over hun gestandaardiseerde medische gegevens moeten kunnen beschikken heeft VIPP5 additioneel ook de doelstelling dat ziekenhuizen onderling gegevens moeten kunnen uitwisselen.