VIPP2 Overige instellingen voor medisch specialistische zorg

  • Doel: Patiënten kunnen veilig en digitaal beschikken over hun gestandaardiseerde medische gegevens, zoals de basisgegevensset zorg, brieven radiologieverslagen en medicatieoverzichten.
  • Looptijd: 2017-2020
  • Middelen: 32,5 miljoen
  • Website: https://www.zkn.nl/subsidie-vipp

Afronding VIPP2

Het programma VIPP2 Overige instellingen voor medisch specialistische zorg is inmiddels afgerond. VIPP5 kan gezien worden als de opvolger van VIPP2. Echter richt VIPP 5 zich naast de zelfstandige klinieken ook op algemene ziekenhuizen en UMC’s.
En waar VIPP2 als doelstelling had dat patiënten veilig en digitaal over hun gestandaardiseerde medische gegevens moeten kunnen beschikken heeft VIPP5 additioneel ook de doelstelling dat ziekenhuizen onderling gegevens moeten kunnen uitwisselen.