VIPP3 GGZ

VIPP3 GGZ uitgelegd in twee minuten (Youtube)

VIPP3 GGZ gaat over:

 • beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid;
 • eenduidigheid in verslaglegging;
 • de uitwisseling van gegevens;
 • het vergroten van de medicatieveiligheid;
 • het stimuleren van e-health.

De regeling draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook geeft het een impuls aan sector-overstijgende samenwerkingen.

Doelen

 • Betere en gestandaardiseerde informatie-uitwisseling
 • Grotere medicatieveiligheid
 • Meer gebruik van e-health

Looptijd

De 2018 - november 2021

Om de subsidieresultaten te behalen is de termijn verlengd met negen maanden naar 1 november 2021.

Middelen

45,7 miljoen euro

De staatssecretaris van VWS stelt via een subsidieregeling 45 miljoen euro beschikbaar voor instellingen die Zvw-zorg leveren om de informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor:

 • het implementeren van standaarden voor gegevensuitwisseling tussen patiënt en professional;
 • het beschikbaar stellen van deze informatie aan de patiënt;
 • het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie;
 • de inzet van e-health bij de behandeling.

Outcomedoelen

Met VIPP3 GGZ wordt een grote bijdrage geleverd aan de outcomedoelen medicatieveiligheid, patiënt centraal en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling van het Informatieberaad Zorg.

Overzicht behaalde audits

Diverse instellingen hebben de audit behaald en daarmee de VIPP GGZ doelstellingen behaald. Zie hieronder het overzicht van de huidige behaalde audits, op alfabetische volgorde:

 • Accare
 • Apanta-ggz
 • ADHD Centraal
 • ARQ Centrum'45
 • At.zorg
 • Care to Change
 • Castle Craig
 • Cirya
 • Crisiscare
 • De Hoop
 • De Rietkamp
 • Dimence Groep
 • Espria (GGZ Drenthe)
 • Fier
 • GGZ Breburg
 • GGz Centraal
 • GGZ Delfland
 • GGzE
 • GGZ Keizersgracht
 • GGZ Oost Brabant
 • GGZ Veenendaal
 • GGZ Westelijk Noord Brabant
 • Helen Dowling Instituut
 • Human Concern
 • INTER-PSY
 • IrisZorg
 • Lionarons GGZ
 • Max Ernst
 • Mentaal Beter
 • MoleMann
 • Mondriaan
 • Novadic Kentron
 • Perspectief Psychologenpraktijk
 • Psychologische zorg Noord-Nederland
 • PsyMens
 • Tactus
 • Therapeutisch Centrum Flevoland
 • U-center
 • Yes We Can Clinics
 • Zorg van de Zaak

Op 21 april 2022 is er een bijeenkomst over de afsluiting van VIPP3 GGZ.