VIPP5 Ziekenhuizen, UMCs en zelfstandige klinieken

VIPP - UMC Ziekenhuis kliniek

Doelen

  • De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel.
  • De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij Afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO-informatie terugzenden richting de instelling.
  • De instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling.

Originele regeling: De VIPP 5-regeling voor medisch-specialistische zorg is op 11 februari 2020 gepubliceerd in de Staatscourant.

Looptijd

2020-2022

Middelen

75 miljoen euro

Outcomedoelen

Met VIPP5 Ziekenhuis, UMC, kliniek wordt een grote bijdrage geleverd aan de outcomedoelen medicatieveiligheid, patiënt centraal en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling van het Informatieberaad Zorg.

Download hier de infographic die het speelveld rondom VIPP 5 GGZ Vrijgevestigden toont

Partners