Advies van de Architectuurcommunity op open consultaties eOverdracht en Kaders voor een duurzaam informatiestelsel

Naar aanleiding de open consultatie voor eOverdracht en de eerste set Kaders - Basisprincipes is de Architectuurcommunity Zorg bijeengekomen. Het advies in de bijlage is gebaseerd op het verslag van de bijeenkomst met de aanbevelingen en bevindingen van de architecten uit de zorgbrede architectuurcommunity.

De volgende mensen namen deel: Quintus Bosman (Nictiz), Jonas Rubrech (Zorgverbeteraars), Vincent Maas (Vecozo), Jasper van Lieshout (VWS), Frank Kuiper (GGZ Oost Brabant), Bert Kabbes (HL7 NL) en Tom de Jong (VZVZ). Een schriftelijke indiening van aanbevelingen en bevindingen is ontvangen van Marijke Salters (ICTU), Ellen Maij (VUMC), Johan Hobelman (MedMij), Nadeem Taverne (CAK) en Michael van der Zel (UMCG). Deelnemers participeren op persoonlijke titel en zonder ruggenspraak, zij verwoorden geen organisatiestandpunt maar hun eigen mening.