Lijst met onomstreden bouwstenen

Dit document beschrijft de resultaten van een door Nictiz en Zorginstituut Nederland uitgevoerde inventarisatie naar onomstreden bouwstenen voor de totstandkoming van een duurzaam informatiestelsel.