Verpleegkundige overdracht van ziekenhuis naar instelling of thuiszorg

Verpleegkundige overdracht van patiënten van een ziekenhuis naar een instelling of thuiszorg - kortweg ook wel ‘eOverdracht’ genoemd - vergt overdracht van verpleegkundige gegevens. Om juiste informatie over de patiënt op de juiste plek te krijgen, worden gegevens nog veelal overgetypt, wat de kans op fouten vergroot. Bovendien brengt het hoge administratieve lasten met zich mee voor verpleegkundigen.

Als verpleegkundige gegevens digitaal kunnen worden uitgewisseld tussen ziekenhuizen en instellingen of thuiszorg kunnen beide partijen zich goed voorbereiden op de noodzakelijke zorgverlening aan de patiënt en deze waar nodig continueren of aanpassen aan de nieuwe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de continuering van de verzorging van een wond of het doorgeven van allergieën. Goed voorbereide zorg vermindert stress en complicaties.

Voor alle betrokkenen organiseert het ministerie van VWS op donderdag 20 juni een eerste whole system in the room (WSITR) bijeenkomst voor ‘eOverdracht’. De concept tijdsplanning ziet er als volgt uit:

09.00 - 09.30     Inloop met koffie en thee

09.30 - 11.00     1e deel WSITR: inventariseren huidige en gewenste situatie

11.00 - 11.15     Pauze met een frisje

11.15 - 12.30     2e deel WSITR: praktische vertaling naar acties - de 5 stappen

12.30 - 13.00     Afronding en sluiting met lunch

In deze eerste ronde bespreken we graag met de betrokken zorgprofessionals zelf het zorgproces en de daarin te gebruiken informatie. Dat doen we waar het kan aan de hand van bestaande veldnormen voor zorgprocessen. Zodra er overeenstemming is over de reikwijdte en inhoud van de uitwisseling, komt er een tweede sessie om de hoek kijken. In zo’n tweede ronde praten we door met alle betrokkenen over wat er technisch allemaal nodig en mogelijk is. Het is in zo’n tweede ronde dat wij ook graag experts in standaardisatie, ICT-leveranciers en aanbieders van technische voorzieningen welkom heten aan tafel. Dat is nu nog niet het geval bij de eerste ronde op 20 juni a.s.

Locatie is een van de zalen van de Jaarbeurs Meetup in Utrecht. Het bezoekersadres is Jaarbeursplein 6a in Utrecht. Welke zaal precies, dat lees je op de borden bij binnenkomst.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen over de specifieke bijeenkomsten rondom verpleegkundige overdracht kun je terecht bij Anne Graas. Anne is één van de leden van het VWS-team Gegevensuitwisseling en bereikbaar via (06) 1668 7651 of per mail.

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 18 juni om 12.00 uur en eenvoudig via het formulier achter deze link. Check voor de zekerheid nog even de voorwaarden voor aanmelding. Het definitieve programma en de (concept) deelnemerslijst publiceren we vanaf dinsdagmiddag 18 juni a.s. op de website van het Informatieberaad.