Beelduitwisseling Pathologie

Bij diagnostiek, beoordeling en behandeling in ziekenhuizen is de kans op succesvolle behandeling groter wanneer de zorgprofessionals snel tot een accuraat plan kunnen komen. Bij de beoordeling van weefsel kan het voorkomen dat een patholoog een intercollegiaal consult nodig heeft voordat definitief een diagnose kan worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het bevragen van een patholoog die zich heeft gespecialiseerd op een specifiek deelgebied. Zonder inzet van digitale beelden is het onvermijdelijk om weefselcoupes op te sturen. Dit kost veel tijd. Wanneer ziekenhuizen beelden digitaal uitwisselen, worden de beelden sneller en effectiever ingezet in de pathologie-diagnostiek en krijgen patiënten dus ook sneller de juiste behandeling. En dat zorgt voor minder stress, vooral bij patiënten.

Voor alle betrokkenen organiseert het ministerie van VWS op dinsdag 25 juni een eerste whole system in the room (WSITR) bijeenkomst voor ‘Beelduitwisseling Pathologie’. De concept tijdsplanning ziet er als volgt uit:

18.00 - 18.30     Inloop met lichte maaltijd

18.30 - 20.00     1e deel WSITR: inventarisatie huidige en gewenste situatie

20.00 - 20.15     Pauze met een frisje

20.15 - 21.30     2e deel WSITR: praktische vertaling in 5 stappen

21.30 - 22.00     Afronding en sluiting met een drankje

In deze eerste ronde bespreken we graag met de betrokken zorgprofessionals zelf het zorgproces en de daarin te gebruiken informatie. Dat doen we waar het kan aan de hand van bestaande veldnormen voor zorgprocessen. Zodra er overeenstemming is over de reikwijdte en inhoud van de uitwisseling, komt er een tweede sessie om de hoek kijken. In zo’n tweede ronde praten we door met alle betrokkenen over wat er technisch allemaal nodig en mogelijk is. Het is in zo’n tweede ronde dat wij ook graag experts in standaardisatie, ICT-leveranciers en aanbieders van technische voorzieningen welkom heten aan tafel. Dat is nu nog niet het geval bij de eerste ronde op 25 juni a.s.

Locatie is een van de zalen van het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het bezoekersadres is Blokhoeve 1, 3438 LC in Nieuwegein. Welke zaal precies, dat lees je op de borden bij binnenkomst.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen over de specifieke bijeenkomsten rondom beelduitwisseling pathologie kun je terecht bij Anne Graas. Anne is één van de leden van het VWS-team Gegevensuitwisseling en bereikbaar via (06) 1668 7651 of een mailtje.

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 21 juni om 17.00 uur en eenvoudig via het formulier achter deze link. Check voor de zekerheid nog even de voorwaarden voor aanmelding. Het definitieve programma en de (concept) deelnemerslijst publiceren we vanaf maandag 24 juni a.s. op de website van het Informatieberaad.