Uitwisseling tussen Geboortezorg en Jeugdgezondheidszorg

Nederland kent jaarlijks ongeveer 170.000 geboortes. De eerste 1.000 dagen zijn cruciaal voor een goede ontwikkeling van een kind. Daarom werken verschillende professionals dagelijks hard aan de zorg rondom de geboorte van een kind en tijdens de eerste levensjaren. Goede overdracht tussen zorgverleners in de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg is hierbij essentieel.

Door de gegevens digitaal met elkaar uit te wisselen, worden vermijdbare fouten voorkomen en wordt het proces efficiënter (minder overtypen, niet meer dubbel uitvragen) met voordelen voor zowel de cliënt/patiënt als voor de zorgverleners.

Voor alle betrokkenen organiseert het ministerie van VWS op dinsdag 18 juni een eerste whole system in the room (WSITR) bijeenkomst voor ‘Geboortezorg en Jeugdgezondheidszorg’. De concept tijdsplanning ziet er als volgt uit:

16.00 - 16.15 uur    Inloop en koffie

16.15 - 18.00 uur    1e deel WSITR: inventarisatie huidige en gewenste situatie

18.00 - 18.30 uur    Diner (buffet)

18.30 - 20.00 uur    2e deel WSITR: praktische vertaling in 5 stappen (zie: WSITR uitleg)

Let op: In deze bijeenkomst behandelen we in ieder geval de ‘eenheid van taal’; het proces en de inhoud van de gegevensuitwisseling. Dit zijn de bovenste 3 lagen van het Nictiz-interoperabiliteitsmodel (ook wel ‘5-lagenmodel’ genoemd). Nadat daar overeenstemming over is, komt eenheid in techniek aan bod (applicaties en infrastructuur). Leveranciers en kennispartners zijn bij deze eerste sessie dus welkom, maar wij kunnen van tevoren niet beloven dat er voldoende ruimte overblijft voor het helemaal doorspreken van alle aspecten van eenheid van techniek die bij deze uitwisseling om de hoek komen.

Locatie is een van de zalen van het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het bezoekersadres is Blokhoeve 1, 3438 LC in Nieuwegein. Welke zaal precies, dat lees je op de borden bij binnenkomst.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen over de specifieke bijeenkomsten rondom geboortezorg en jeugdgezondheidszorg kun je terecht bij Mitch Versloot. Mitch is één van de leden van het VWS-team Gegevensuitwisseling en bereikbaar via (06) 5530 1835 of per mail.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 17 juni om 10.00 uur en gaat eenvoudig via het formulier achter deze link. Check voor de zekerheid nog even de voorwaarden voor aanmelding. Het definitieve programma en de (concept) deelnemerslijst publiceren we vanaf maandag (na)middag 17 juni a.s. op de website van het Informatieberaad.