Ketenzorg rondom Diabetes

Met meer dan 1 miljoen patiënten is diabetes een van de meest voorkomende chronische ziektes in Nederland. Verschillende zorgverleners in de eerste en tweede lijn begeleiden deze patiënten; vaak ouderen, maar steeds vaker ook jongere mensen. Uitwisseling van gegevens tussen betrokken professionals is cruciaal voor goede zorg rondom diabetes. Digitale transmurale uitwisseling van gegevens helpt fouten te voorkomen en tijd te besparen, zowel voor de patiënt als de zorgverleners.

Voor alle betrokkenen organiseert het ministerie van VWS op woensdag 19 juni een eerste whole system in the room (WSITR) bijeenkomst voor ‘Ketenzorg rondom Diabetes’. De concept tijdsplanning ziet er als volgt uit:

16.00 - 16.15 uur    Inloop en koffie

16.15 - 18.00 uur    1e deel WSITR: inventarisatie huidige en gewenste situatie

18.00 - 18.30 uur    Diner (buffet)

18.30 - 20.00 uur    2e deel WSITR: praktische vertaling in 5 stappen

In deze bijeenkomst behandelen we in ieder geval de ‘eenheid van taal’; het proces en de inhoud van de gegevensuitwisseling. Dit zijn de bovenste 3 lagen van het Nictiz-interoperabiliteitsmodel (ook wel ‘5-lagenmodel’ genoemd). Nadat daar overeenstemming over is, komt eenheid in techniek aan bod (applicaties en infrastructuur). Leveranciers en kennispartners zijn bij deze eerste sessie dus welkom, maar wij kunnen van tevoren niet beloven dat er voldoende ruimte overblijft voor het helemaal doorspreken van alle aspecten van eenheid van techniek die bij deze uitwisseling om de hoek komen.

Locatie is een van de zalen van het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het bezoekersadres is Blokhoeve 1, 3438 LC in Nieuwegein. Welke zaal precies, dat lees je op de borden bij binnenkomst.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen over de specifieke bijeenkomsten rondom geboortezorg en jeugdgezondheidszorg kun je terecht bij Mitch Versloot. Mitch is één van de leden van het VWS-team Gegevensuitwisseling en bereikbaar via (06) 5530 1835 of per mail.

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 18 juni om 10.00 uur en gaat eenvoudig via het formulier achter deze link. Check voor de zekerheid nog even de voorwaarden voor aanmelding. Het definitieve programma en de (concept) deelnemerslijst publiceren we vanaf dinsdagmiddag 18 juni a.s. op de website van het Informatieberaad.