Presentatiemateriaal Goed klimaat / Vruchtbare grond

Download het .zip-bestand voor het presentatiemateriaal 'Goed klimaat / Vruchtbare grond' (5 .jpg-bestanden, landscape) van het Informatieberaad Zorg. Lees ook de toelichting bij het presentatiemateriaal hieronder.

Toelichting

We werken in Nederland aan een bloeiend ecosysteem voor digitale zorg, zodat het kan groeien en onderdeel wordt van de reguliere zorg. Een ecosysteem gedijt in een goed klimaat. Daarom delen we mooie voorbeelden met elkaar en werken we aan opschaling van goede voorbeelden. Maar daarnaast is ook een vruchtbare grond nodig. Daarvoor is het Informatieberaad Zorg opgericht. Daarin werken overheid en vele zorgpartijen samen aan een veilige uitwisseling van gegevens. Zo kan iemand vanuit een persoonlijke omgeving op een veilige en gemakkelijke manier met allerlei instanties en diensten in de zorg ‘praten’. En kunnen zorgverleners efficiënt en betrouwbaar gegevens uitwisselen. Het Informatieberaad laat de standaarden opstellen en zorgt ervoor dat ze ook gebruikt worden.