Informatieberaad video-interview met Dianda Veldman

In een reeks van filmpjes komen de sleutelfiguren van het Informatieberaad aan het woord; van elk van de doelgroepen een afgevaardigde. Zij vertellen in 100 seconden over het belang van een duurzaam en veilig digitaal informatiesysteem, vanuit hun eigen perspectief.

Hieronder een kort, maar krachtig interview met Dianda Veldman, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Informatieberaad video-interview met Dianda Veldman

(Beeldtitel: Informatieberaad. Een vrouw komt aanlopen door een gang. Dianda Veldman:)

INLEIDENDE MUZIEK

DIANDA VELDMAN: Wij als Patiëntenfederatie hebben ons er al een aantal jaren hard voor gemaakt dat er toegang is voor patiënten, voor mensen die zorg gebruiken in hun gegevens. Je moet je voorstellen, je komt op allerlei plekken overal liggen gegevens over jou opgeslagen. Daar kun jij niet bij.
Wij willen eraan werken dat er in Nederland persoonlijke gezondheidsomgevingen komen.
Een persoonlijke gezondheidsomgeving is een plek waar je eigenlijk drie dingen kunt doen.
Eén: je kunt de data bekijken, de gegevens die bij jouw zorgverleners liggen opgeslagen.
Het tweede is: je kunt zelf gegevens toevoegen en het derde is, het is een soort regieplek waar je ook kunt aangeven wie jouw data mag inzien.
Wij werken nu hard aan MedMij.
Als al die persoonlijke gezondheidsomgevingen er zijn dan moet er ook geregeld worden dat die eenduidig informatie kunnen doorgeven dat er lijntjes zijn tussen die omgeving en allerlei zorgverleners.
En MedMij is ervoor bedoeld om dat gemakkelijker te maken en te zorgen dat je privacy goed gewaarborgd is en dat gegevens goed beschermd zijn.
We hebben nodig dat er een aantal voorwaarden geregeld zijn bijvoorbeeld dat die grote instellingen hun gegevens ontsluiten.
Daarover lopen ook projecten in het Informatieberaad.
Er moet een database komen met adressen van zorgverleners waar je vanuit MedMij gebruik van kunt maken.
Zo zijn er allerlei voorwaarden die nodig zijn en in het Informatieberaad wordt aan al die voorwaarden gewerkt.
Het zijn allemaal bouwstenen die samen straks een prachtig kasteel gaan vormen waar de patiënt veel profijt van zal hebben.

(Beeldtekst: www.informatieberaadzorg.nl. Samenwerken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Daaronder staat het logo van het Informatieberaad.)

RUSTIGE MUZIEK DIE WEGEBT