Videoverslag Meet up 26 juni 2017

Op 26 juni 2017 vond de eerste Meet up plaats bij het Ministerie van VWS. Kijk mee hoe mensen deze ochtend en middag vol lezingen, kennis-deel-sessies, workshops, demo's en praktijksessies hebben beleefd.

Videoverslag Meet up 26 juni 2017

(Mensen lopen en staan in een lange gang met hoge tafels. Op een bord staat: Plenaire zaal. Deelnemers staan te luisteren naar een man op een podium.)

LEVENDIGE MUZIEK

Het leuke van de zorg in Nederland is dat niemand de baas is.
En als niemand de baas is, moet je het met z'n allen doen.
Waarom doen we het nou eigenlijk?
En dan is een beetje het jargonachtige verhaal: we willen op termijn de zorg beter, toegankelijker en betaalbaarder maken.
ERIK GERRITSEN: Dus het is belangrijk dat we ook maximaal gebruikmaken van digitale technologie, e-health maar dat kan alleen gaan vliegen als er een vruchtbare grond is als er standaarden zijn, als de systemen met elkaar kunnen praten en als het ook betrouwbaar is om ermee te praten.
Dat kun je alleen voor elkaar krijgen als je het samen doet als je de ongelooflijke energie die er al is in het ecosysteem van Nederland als je die maximaal benut en bij elkaar brengt en dat zie je hier gewoon gebeuren.
Ik bedoel, je doet via sociale media een uitnodiging uit en voordat je het weet, is het VWS-gebouw vol met ruim 400 mensen die allemaal hun verhalen komen vertellen.
MICHAEL STRÜBIN: Everybody gathers their data measures how many steps they've taken today.
But unless we connect them somehow to the health care system that data is useless for the health care system.
We've just had our first session. Our meeting room had a capacity of ten people and we had overflow. We had about twenty-five people there and we had fabulous Q&A, we had wonderful interest from other people.
BEATKA HASELBEKKE-HOVANCOVA: Ik ben hier omdat ik bezig ben met een project.
Het gaat over de medische overdracht tussen het ziekenhuis en VVT-instellingen. En ik loop tegen een aantal problemen aan.
Die zijn ziekenhuisoverstijgend, eigenlijk.
Ik wil graag dit hier op landelijk niveau met alle betrokkenen bespreken.
En ik kan met hun input zeker wat doen en ermee aan de slag gaan.
NINA VAN LOON: Ik denk dat de informatie-uitwisseling en informatievoorziening in de zorg goed gaan, maar veel beter kunnen.
En daarom zijn we ook vandaag hier bijeen omdat iedereen ideeën mag pitchen eigenlijk over hoe het dan beter moet of kan en via inspirerende sessies ook weer ideeën kan opdoen.
INEKE HAZELZET: Het is hier een perfecte gelegenheid om alle spelers uit het veld te ontmoeten die iets met gezondheidszorg te maken hebben.
STRÜBIN: Standards and interoperability, when you think about it long enough is the thing that makes everything else happen.
And we would like to think that people come away from this meeting today with more awareness about that.
De toekomst voorspel je het beste door haar zelf te maken en dat doen we hier.
Wonderful organization, Dutch friendliness.
It doesn't always fit together, but today I really felt welcome. It was wonderful.

(Aldus Michael Strübin. Beeldtekst: www.informatieberaadzorg.nl. Samenwerken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Daaronder staat het logo van het Informatieberaad.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN STOPT