Informatieberaad video-interview met Erik Kuik

In een reeks van filmpjes komen de sleutelfiguren van het Informatieberaad aan het woord; van elk van de doelgroepen een afgevaardigde. Zij vertellen in 100 seconden over het belang van een duurzaam en veilig digitaal informatiesysteem, vanuit hun eigen perspectief.

Hieronder een kort, maar krachtig interview met Erik Kuik, bestuurslid van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Informatieberaad video-interview met Erik Kuik

(Het logo van het Informatieberaad. Beeldtitel: Informatieberaad. Erik Kuik:)

RUSTIGE MUZIEK

ERIK KUIK: We staan met het Informatieberaad voor een geweldige gemeenschappelijke uitdaging in dit land om met alle actoren in de gezondheidszorg het mogelijk te maken dat wij, jij en ik kunnen beschikken over een persoonlijke gezondheidsomgeving.
Veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een huisarts of krijgen hun medicijnen van de apotheker in het dorp.
Het is best lastig om over al die informatie te beschikken gestandaardiseerd, op tijd terwijl in een kwetsbare situatie het wel erg belangrijk is dat die informatie ook beschikbaar is.
Wat daar ook een rol in speelt, is dat het ook betekenisvolle informatie moet zijn.
Zo kan een ingescheurde teennagel voor iemand met een verstandelijke beperking een grotere impact hebben dan voor iemand anders.
Die kan ook veel impact hebben op het gedrag.
Het betekent dat die informatie anders gebruikt moet worden door professionals in de gehandicaptensector.
Wat nu al heel veel gebeurt, is dat de leden van ons de zorgorganisaties in de gehandicaptensector die zijn al heel nadrukkelijk bezig om digitale gegevens die zij verwerken, aan cliƫnten ter beschikking te stellen.
Alleen, dan heb je het over de gegevens voor onze eigen professionals uit de eigen organisatie en voor cliƫnten van de eigen organisatie.
En de uitdaging is natuurlijk om dat berichtenverkeer en die gegevensuitwisseling ook tussen organisaties en behandelaren mogelijk te maken.
En daar is nog wel een lange weg te gaan.
De softwarepakketten moeten opener worden dan dat ze nu zijn we moeten bouwstenen vast gaan stellen.
Welke informatie stellen we dan ter beschikking wat is betekenisvol, wat is niet betekenisvol?
En dat is nog wel een klus. Dat betekent dat er zorgbouwstenen moeten worden vastgesteld, technische standaarden.
Op het moment dat dat gebeurd is, dan zijn wij natuurlijk als VGN graag bereid om met onze leden in gesprek te gaan, dat dat ook mogelijk gemaakt wordt.
Maar dat gaat echt gebeuren vanuit die gemeenschappelijke uitdaging.
Wat ik heel krachtig vind is dat we het gaan regelen vanuit de bestaande regelstructuur en er geen nieuwe wetgeving of wat dan ook voor nodig is.
Ik denk dat dat heel kansrijk is.

(Beeldtekst: www.informatieberaadzorg.nl. Samenwerken aan een duurzaam informatieherstel voor de zorg. Het logo van het Informatieberaad.)

VREDIGE MUZIEK EBT WEG