Vergaderverslagen en stukken

Vijf keer per jaar vergadert het Informatieberaad (IB). Tijdens de vergaderingen van het IB worden besluiten genomen die nodig zijn om tot een duurzaam informatiestelsel voor de zorg te komen. Via onderstaande link kunt u de verslagen en de vergaderstukken van de vergaderingen van het IB downloaden en lezen.

Vergaderingen Informatieberaad Zorg

In 2023 staan de vergaderingen van het IB gepland op:

  • 13 februari
  • 27 maart
  • 12 juni
  • 9 oktober

Via bovenstaande links zijn de verslagen en stukken vanaf het jaar 2020 te raadplegen. Wilt u stukken van voor 2020? Stuurt u dan een mail naar informatieberaadzorg@minvws.nl

Vergaderingen Kerngroep

Op de pagina agenda en vergaderverslagen Kerngroep zijn de agenda's en vastgestelde verslagen van 2022 terug te vinden.