Vergaderverslagen en stukken

Vijf keer per jaar vergadert het Informatieberaad (IB). Tijdens de vergaderingen van het IB worden besluiten genomen die nodig zijn om tot een duurzaam informatiestelsel voor de zorg te komen. Via onderstaande link kunt u de verslagen en de vergaderstukken van de vergaderingen van het IB downloaden en lezen.

Vergaderingen Informatieberaad Zorg

In 2022 staan de vergaderingen van het IB gepland op:

  • 21 februari
  • 25 april
  • 20 én 21 juni (nadere informatie volgt tzt)
  • 10 oktober
  • 12 december

Vergaderingen Kerngroep

In 2022 staan de vergaderingen van de Kerngroep gepland op:

  • 25 januari
  • 5 april
  • 31 mei
  • 13 september
  • 15 november

Op de pagina agenda en vergaderverslagen Kerngroep zijn de agenda's en vastgestelde verslagen van 2022 terug te vinden.