Programma

Het programma biedt alle ruimte aan deelnemers om elkaar weer even te ontmoeten en zowel informeel als formeel kennis te maken, kennis te delen, te sparren en afspraken te maken. Onderstaand het voorlopige programma.

Donderdagochtend 30 september

07.45 - 8.30 uur: Ontvangst en registratie
 

08.30 - 08.45 uur: Opening VIB bijeenkomst ‘Versnellen zonder vastlopen’

 • Welkom door dagvoorzitter Roy Tomeij
 • Openingsspeech door voorzitter Informatieberaad Marcelis Boereboom
   

08.45 - 09.15 uur: Inspiratie uit het zorgveld (focus op effect voor zorgprofessional en patiënt)

Informatie volgt
 

09.15 – 10:00 uur: Spotlight op de 5 focusprogramma’s en programma V&V

Hoe ziet een patient journey er mogelijk uit, zodra we onze ambities van een duurzaam informatiestelsel in de zorg realiseren? We geven je een impressie van waar we het ook alweer allemaal voor doen. Daarbij beschrijven de focusprogramma’s wat hun bijdrage aan dit ‘DIZ-utopia’ is en waar het knelt. Programma Versnellen & Verbeteren heeft een plan om gezamenlijk deze knelpunten aan te pakken.
 

10:00 - 10.15 uur: De huidige situatie in beeld

Toelichting op het visuele model waarmee zowel de huidige als beoogde situatie van het informatiestelsel van de zorg inzichtelijk wordt gemaakt. Opmaat naar de werkgroepen na de pauze.
 

10.15 - 10.30 uur: Pauze
 

10.30 - 12.15 uur: Aan de slag

Bewegen naar het doel  – via oplossing van de knelpunten in de huidige situatie

Door meer overzicht en inzicht in het huidige ecosysteem in de zorg te creëren, kunnen in samenhang de juiste keuzes worden gemaakt bij het definiëren van de doelsituatie . Dit geldt zowel voor het toekomstbeeld in de brede zin van het woord als oplossingenvoor concrete knelpunten. We gaan gezamenlijk aan de slag om dit toekomstbeeld en oplossingsrichtingen te concretiseren.

 • Nationale visie en veranderstrategie: waar gaan we naar toe?
  De juiste informatie op het juiste moment, voor de juiste zorg op de juiste plek.

  Vanuit de focusprogramma’s is een mooi inkijkje gegeven in hoe de zorg eruit zou kunnen zien als dit goed wordt ondersteund door een duurzaam informatiestelsel. Kunnen we gezamenlijk verder concretiseren waar we naartoe werken? En welke (nationale) strategie we willen hanteren om daar te komen? Welke lessen uit het buitenland kunnen we in Nederland gebruiken in deze uitwerking?
   
 •  Infrastructuur en gemeenschappelijke voorzieningen
  Wat kunnen wij morgen doen om de focusprogramma’s een stap verder te helpen?

  In de reactie van diverse partijen op het wetsvoorstel Wegiz is aangegeven dat het nodig is om afspraken te maken op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel, dus ook over de infrastructuur en gemeenschappelijke voorzieningen. Maar aan welke afspraken is dan concreet behoefte? Welke stappen kunnen op korte termijn worden gezet om knelpunten op te lossen en de gegevensuitwisseling te versnellen? En wat vraagt dit van verschillende spelers in de markt?
   
 • Meervoudig gebruik van data
  Wat is er nodig om tot meervoudig hergebruik van zorgdata te komen?

  In de ideale situatie kunnen iedere zorgverlener en patiënt op elk moment op elke plek over de juiste betrouwbare informatie beschikken. Gegevens worden eenmalig vastgelegd, zijn voor allerlei toepassingen herbruikbaar en zijn vrij beschikbaar en toegankelijk voor iedereen die er vanuit het perspectief van goede zorg iets mee moet kunnen doen. Maar hoe komen we tot dit meervoudig hergebruik van zorgdata?

Donderdagmiddag 30 september

12.15 - 13.30 uur: Net – Werken: Lunch
 

13.30 - 13.45 uur: Energizer
 

13.45 - 15.45 uur: Focus op regie

In 3 aparte sessies gaan we dieper in op de volgende onderwerpen waarmee we de inhoudelijke punten in de ochtend verder brengen. Daarbij gaat het om het leren van andere landen, het ontwikkelen van inzicht en samenhang en verstevigen van implementatie.

 • OECD en VIB, wat nemen we mee
  Op basis van het OECD rapport is een nadere analyse gedaan op de werking van het interoperabiliteitsmodel in diverse Europese landen.  In een interactieve sessie zal, op basis van de aandachtspunten en aanbevelingen uit deze analyse, worden besproken hoe dit kan worden toegepast op het Nederlandse model. Wat zijn de lessons learned en welk voordeel kunnen we hiermee doen?
   
 • Portfolio: overzicht en inzicht
  Een inzichtelijk portfolio maakt duidelijk wat het geheel van activiteiten, projecten en programma’s is dat bijdraagt aan een duurzaam informatiestelsel zorg, hoe ze samenhangen en wat dat in de praktijk betekent. Het stelt ons in staat om keuzes te maken en te prioriteren. Denk mee in wat nodig is om portfolio management succesvol in te kunnen zetten om de brug te slaan tussen IST en SOLL.
   
 • Implementatie – hoe doorbreken we de impasse?
  Hergebruik van data leidt tot efficiëntere werkprocessen en hogere kwaliteit van zorg. Versnelling en implementatie bij zorgaanbieders en hun leveranciers is hiervoor cruciaal. Hoe zorgen we gezamenlijk voor deze versnelling? Welke ondersteuning kan landelijk worden gedaan om randvoorwaarden (beter) in te vullen? Welke rol kan een Programmaraad hierin spelen? Denk mee over de invulling hiervan.
   

16.00 - 16.45 uur: De opbrengsten

 • Plenaire terugkoppeling van de ochtend en middag sessies
 • Advies aan (V)IB
 • Acties en prioriteiten: hoe nu naar het IB
 • Presentatie VIB Actie-Agenda
   

16.45 – 18.00 uur: Borrel