Verslag Meet up 25 september 2017 - Patiënt centraal en zorgprofessionals in hun kracht

Op 25 september organiseerde het Informatieberaad de tweede Meet up op het ministerie van VWS. Het thema van deze Meet up was 'Patiënt centraal en zorgprofessionals in hun kracht'. Op deze pagina vindt u een kort videoverslag van de dag.

(Een boekje met daarop: Informatieberaad. Samen werken aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg. In een zaal zijn mensen met elkaar in gesprek. Iemand pakt een lekkernij op. Aan tafels zitten mensen met elkaar te praten. Op een flip-over staat: Duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Een man:)

RUSTIGE MUZIEK

MAN: Goedemorgen allemaal. Vandaag staat in het teken van samen.
TIM POSTEMA: We hebben vandaag de tweede editie van de Meet up.
Waarbij we mensen uitnodigen om hier te vertellen waar ze mee bezig zijn op het gebied van e-health, digitale zorg.
Maar ook gewoon het terugbrengen van waar het eigenlijk allemaal om gaat en dat is de patiënt.
Het thema vandaag is ook: patiënt centraal en zorgprofessionals in hun kracht.
Dat houdt in dat we heel erg focussen op: wat is er nou nodig voor een patiënt bijvoorbeeld om regie op z'n eigen gezondheid te krijgen?
Wat moeten we daarvoor regelen?
Maar ook: wat ondersteunt de zorgprofessional optimaal in zijn of haar werk?
ROBERT STEGWEE: Ik wil graag mijn verhaal vertellen als mantelzorger en over wat ik heb gehad aan toegang tot het digitale dossier van mijn partner.
Als je ziet wat voor hulp het ons heeft geboden, mijn partner en mij om echt assertief mee te denken met het proces in het ziekenhuis in de revalidatie-instelling, dan heb je echt iets van gebruik dat alsjeblieft en gebruik de kracht en de tijd die ik erin kan stoppen om ook te helpen om dat proces zo goed mogelijk te laten lopen.
ALIES KAP: Sinds ik mijn mooie dochter Laura heb en zij meervoudig gehandicapt is, zijn wij dus in zorgland terechtgekomen.
Het zijn allemaal verschillende organisaties die vanuit henzelf werken en denken.
En daar hebben wij ons over aan te passen en dat houdt in dat je je dus echt voor heel veel verschillende afspraken naar hen moeten voegen en er vanuit hen wordt gesproken.
Ik hoop dat de mensen echt de focus op het 'patiënt centraal' zetten zeggen van: Wat heeft Laura nodig? En wat kan ik daarvoor betekenen?
ILSE MOES: Wat ik bijzonder vond, is dat een mevrouw opmerkte dat ouderen heel erg bang zijn voor internet.
Dus ik denk, dat is iets heel moois om mee te nemen dat we die ouderen meenemen in: hoe maak je gebruik van internet en hoe maak je gebruik van e-health- applicaties en wat is veilig en wat niet.
Het is de tweede keer dat ik hier ben, je doet veel informatie op je leert veel mensen kennen en dat draagt alleen maar bij tot een snellere uitrol van e-health.

(Aldus Ilse Moes. Op de flip-over staat: Betere zorg. Doel: eindelijk verbinding. Het beeld wordt zwart.)

DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG